KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 25/2 2024

Medlemmar hittar kallelse till föreningens årsmöte i FÖRENINGSINFO längre ner på hemsidan! Välkomna! /Styrelsen

Terminsstart vår 2024!

Vuxna: Måndag 8 januari 18:00 Barn: Söndag 14 januari kl 15:30 OBS! Barngruppen fullsatt!

Träningstider Vår 2024

Måndag: Vuxna fr. 12 år 18:00-19:30 (matta1) Onsdag: Vuxna fr. 12 år 19:00-20:30 (matta1) Söndag: Barn 7-12 år 15:30-16:45 (matta3+4) Söndag: Vuxna fr. 12 år 16:45-18:00 (matta1)

Läger och gradering!

Vårens graderingsdatum är ej bestämt ännu.