Graderingsbestämmelser, Karate och Goshindo (Svenska Chikubukai)

Innehåller alla tekniker och kata som krävs för att uppnå varje grad inom Kuniba Ha Karate Do och Kuniba Ryu Goshin Do.

Föreningsstadgar

Graderingsbestämmelser Kobudo

Beskrivning av alla tekniker som krävs för gradering inom Kuniba Ryu Kobudo.

Graderingsbestämmelser Iaido

Beskrivning av tekniker som krävs för gradering inom Kuniba Ryu Iaido.