Träning hos oss image
Karate är en aktivitet för alla, oavsett ålder eller träningsbakgrund. Det är allsidig träning som ger styrka, balans, smidighet, kroppskontroll och koncentration.
Vissa lockas av att träna karate som självförsvarsmetod, andra av att det är ett roligt sätt att motionera. Man tränar efter sina egna förutsättningar, för att utveckla sig själv.

Prova på?
Om du är nyfiken på karate, har du möjlighet att utan kostnad träna med oss i tre veckor. Du behöver inte ha karatedräkt. En t-shirt och ett par träningsoverallsbyxor duger bra. Vi tränar barfota. Erbjudandet gäller alla, barn, vuxna och ungdomar.


GRADERING
I karaten finns ett graderingssystem som inspirerar oss till att utmana våra gränser. Att kämpa tillsammans med andra för att nå detta mål ger erfarenheter som är värdefulla i livets alla områden. Graderingssystemet fungerar också som ett slags kursplan för att ge en logisk och pedagogisk struktur åt vår karateträning.
Klubben ordnar graderingstillfällen i samband med varje terminsavslutning.

Den som är nybörjare har 10:e kyu (vitt bälte) och kan ibland även kallas Kyu-gai. Kyu-gai. Därefter markeras varje godkänd gradering av bältesfärjer enligt nedan. De övriga bältesfärgerna är gult, grönt, brunt och svart.

Graderingssystem för vuxna


10:e kyu Vitt bälte
9:e kyu Gult bälte
8:e kyu Gult bälte med ett grönt streck
7:e kyu Gult bälte med två gröna streck
6:e kyu Grönt bälte
5:e kyu Grönt bälte med ett brunt streck
4:e kyu Grönt bälte med två bruna streck
3:e kyu Brunt bälte
2:e kyu Brunt bälte med ett svart streck
1:e kyu Brunt bälte med två svarta streck
1:a dan Svart bälte (1-10 dan) Olika dangrader bär alla svart bälte.

I Svenska Chikubu Kais graderingsbestämmelser finns det beskrivet vilka krav du ska uppfylla för varje grad. Hela graderingssystemet finns att ladda ner här på hemsidan, under fliken "Dokument".


GRADERINGSSYSTEM FÖR BARN
Barnens grader kallas "mon", och bygger på det ordinarie Kyu-graderingssystemet för vuxna. Generellt motsvarar en Kyu-grad två Mon-grader. Barnen har alltså ungefär hälften så mycket att lära sig till varje gradering.
Syftet är att barnet ska ha färre saker att lära sig till varje ny grad och således få längre tid på sig att utvecklas.
Målsättningen är att barnet ska erhålla samma kunskap som en vuxen fast anpassat till barns mentala och motoriska utvecklingstakt. Nivån för barnets teknik och kraft till respektive grad skall vara lägre än för vuxna med motsvarande kunskapsnivå.

Mon-bältena är vita med en inläggning av gradfärgen i mitten.

Konvertering av mon-grad till kyu-grad sker när barnet har graderat till 1 mon eller när barnet övergår till att träna i vuxengrupp. En auktoriserad examinator bedömer i varje enskilt fall vilken kyu-grad eleven är mogen att bära.

I Svenska Chikubu Kais graderingsbestämmelser finns det beskrivet vilka krav du ska uppfylla för varje grad.