Våra stilar imageVåra stilar image
Vi tränar främst Karate och Goshindo (självförsvar), men även iaido (japansk svärdskonst), och kobudo (kamp med traditionella redskap). Alla dessa är ett arv ifrån vår stils grundare - Shogo Kuniba (1935 - 1992). Här finns information om alla dessa kampstilar, deras ursprung och vår träning.

KARATE
Vi tränar traditionell karate, en grundstil som heter Motobu-ha Shitoryu, eller Kuniba-ha Karate do. Den följer grundstilen "Shitoryu", men har sedan utvecklats av vår förste Soke (stil-ledare) Shogo Kuniba. 
Träningen består av kihon (grundtekniker), kata (rörelsemönster) och kumite (fighting). I traditionell karate-do har kata en särskilt stor betydelse. Tillämpning av kata-tekniker (såkallad bunkai) är också viktigt för oss.

Shitoryu karate-do
Inom karaten brukar man säga att det finns fyra "grundstilar". Vi tränar den som heter Shitoryu (de övriga tre heter Shotokan, Gojuryu, och Wadoryu). Typiskt för Shitoryu är relativt höga ställningar, korta rörelser i blockeringarna, höftvridning i teknikerna, tillbakadrag i slag och sparkar samt snabb rak attack framåt. Härstamningar av stilen leder oss tillbaka till stilarna Shorinryu och Gojuryu. Teknikerna är en blandning mellan den snabba explosiva stilen Shuri-te och den mjuka Naha-te där de berömda andningsövningarna finns. Som exempel kan nämnas katan Tensho. En intressant observation är också att våra höga ställningar beror i stor del på att vi i katatillämpning (bunkai) strävar efter att vara så nära verkligheten som möjligt. På grund av intryck från olika karateskolor och intresset för redskapsträning (kobudo) brukar man kalla Shitoryu för en "multi-karate".
Namnet Shitoryu är en sammansättning av skrivtecknen (kanjin) för mästarna Kenwa Mabuni, Shitoryns grundare, Higaonna och Itossu. Längst ner på denna sida finns ytterligare information on karatens historia.

I Sverige verkar idag ett stort antal skolor inom Shitoryukaraten. Mellan skolorna finns en stor förståelse och i många fall ett tydligt samarbete.

Källa: Svenska Chikubu Kai

GOSHINDO
Goshindo är ett japanskt komplett självförsvar, utvecklat av Shogo Kuniba, som bl. a. polis använder i delstaten Virginia i USA. Detta eftersom Soke Kuniba levde och utvecklade sin Budo där. Lämpat för kvinnor, män och barn.
Hos Umeå Chikubukai tränar vi Kuniba ryu Goshindo tillsammans med vår Karate. När du graderar dig i karate så graderar du också Goshindo. Det betyder att 9 kyu gult bälte i Karate automatiskt är samma grad i Goshindo.

Man kan uttrycka så att Goshindo är en djupare förståelse för karaten och i många fall en applicering på karatens tekniker.

Att träna Goshindo
Att studera Goshindo är som att bli som bambu:

Tom....Rent hjärta, Sinne, Ande.

Flexibel…Kunna vika när det behövs utan att krossas.

Stabil.... Solid grund av teknik och tradition.

Rak... Klara mål i att växa; höga ideal.


HISTORIK
Kosho Kuniba(Shogo Kuniba) är den mästare som utvecklat den Goshindo vi tränar idag. Han föddes år 1935 nära Mount Fuji i Japan.
Redan som liten pojke på ca.4 år så uppmuntrades han att träna hårt och målmedvetet av sin pappa(Kokuba Kosei). Kokuba var den som förde traditionen från Motobu Choki vidare genom att han blev den andre Soke(familjeledare) för Ryu-Kyu Motobu-ha karatesystem. Detta skedde 1947 när Soke Motobu dog.

Shogo Kuniba fick förmånen att träna för många kända mästare. Både Karate, Judo, Aikido, Jujitsu. När Shogo var endast 5 år så satte Kokuba(fadern) igång ett livslångt ”träningsläger” för sin son som skulle visa sig vara mycket mottaglig. Eftersom familjen härstammade från samurajfamilj så ville fadern att Shogo skulle tränas i samma anda som en sann samuraj. Därför fick unge Shogo träna flera olika kampkonster för att bli en komplett krigare. Till en början så tränade han under sin pappa som förde vidare Motobus tekniker till sin son. Detta kompletterades med träning tillsammans med Mabuni Kenwa(grundare av Shitoryu). Mabuni lärde Shogo många katas och Shitoryu tekniker.

Som 8 åring så började Shogo träna Judo under mästare Itoh Asakichi. Unge Shogo graderades redan som tolvåring till Shodan av Kenwa Mabuni, som också var vän till fadern och nära sammanknuten med familjen. Fadern och Mabuni såg redan här att unge Shogo var ett tacksamt ämne att lära till. Teknik och brillians redan som liten.

1950 graderades Shogo till Nidan av Mabuni och Tomoyori Sensei. Åren följde och Kuniba utvecklades enormt. 1952 började Shogo träna Mugai Ryu Iaido med Soke Ishii Gogetsu i staden Sakai.

1955 hade Shogo tilldelats Yondan av Mabuni och samtidigt börjat träna Okinawa Karate-do med Nagamine Shoshin i Naha city på Okinawa. Under tiden på Okinawa studerade Kuniba Kobudo under de kända mästaren Taira Shinken samt Nakaima Kenko. Han lärde sig även Tonfa under Sensei Kosha Shojin.

1958 hade Shogo nått graden Godan(5 dan) i Motobu-ha Shitoryu karate-do, Yondan(4 dan) i Mugai Ryu Iaido och Rokudan(6 dan) i Kobudo.

Fram till sin död 1992 så hade Shogo Kuniba blivit den tredje Soke av Motobu-ha Shito ryu karate-do samt Kuniba ryuo Iaido,Kobudo,Goshindo.

Han innehade då 8 dan i alla dessa grenar samt Motobu-ha Shitoryu Karate-do 9 dan. Kuniba fick postum 10 dan(efter sin död).

Med alla dessa saker(och mycket mer därtill) så kunde Shogo Kuniba skapa sin egen stil av självförvar som han först kallade Goshin Budo. Sedermera Kunibaryu Goshindo. Detta system utvecklades först när Shogo rest till USA några gånger. Han märkte där att han behövde något ”utöver” sin karate för att få arten så realistisk och funktionell som möjlig. Han utvecklade då mellan 1971-1982 sin Goshindo. En annan aspekt var att japanerna av hävd var mycket traditionella och ville inte arbeta med så mycket annat än kata, kihon, kumite.

När Shogo utvecklade sin Goshindo så märkte han att folk blev förvirrade av alla tekniker som han lärde ut. Han beslöt sig då för att sätta system i teknikerna genom att sätta ihop dessa till kata!

Dessa katasystem används idag av oss som tränar Kunibaryu Goshindo. Dock så finns endast Shoden tradtionen(första), i bruk idag (Shoden 1-5). Dessa fokuserar på försvar mot olika grepp i första hand och spark/slag försvar i andra hand. Shogo Kuniba hade tre ytterligare system i utvecklande men tyvärr så dog de troligen när han avled 1992 till följd av en magcancer som ej gick att stoppa.

En stor förlust för Budovärlden. Shogo Kuniba var en sann mästare som än idag är saknad av många. Traditionen förs nu vidare genom sonen och 4 Soke Kozo Kuniba som är ledare för Kuniba kai International.

Shogo Kuniba 1935-1992

Text: Shihan Johan Backteman
Källa: Historik Shogo Kuniba/www.kunibakai.se
History of Goshin Do av James HerndonIAIDO

Iaido är konsten att dra och hantera det japanska svärdet. Från början skapades Iaido för att användas och fungera i strid och träningen hade striden som huvudsyfte. I dag övar man samma tekniker som då, men med ett annat syfte. Man tränar Iaido ensam mot tänkta motståndare enligt ett noga bestämt rörelsemönster. Man tränar för att öva upp sitt intuitiva handlande, för att bevara lugnet i stressade situationer, balans, harmoni och koncentration, av ett allmänt intresse för Japan, japansk historia och japanska vapen.

Vilken är den historiska bakgrunden?
Ända sedan de första japanska svärden började smidas under 700-talet har man också tränat sig i konsten att använda dem i strid.

Det skulle ta flera hundra år innan de tekniker som än i dag är kända och fortfarande tränas skulle ta sin form. Svärdets lätt krökta form, och sättet man bar det på, vid sidan av kroppen, gjorde att det gick snabbt att dra vid ett plötsligt anfall.

Under 1400-talet började Izasa Ieano, grundare av svärdsskolan Tenshin Shoden Katori Shinto Ryu, utveckla ett system där man direkt i draget av svärdet utdelade en attack eller utförde en parering. Man anser dock att den person som verkligen banade väg för denna typ av svärdsträning var Hayasuizake Jinsuke Shigenobu (1546-1621). Han grundade en svärdsskola och döpte denna till Shinmei Muso ryu vilken kom att bli grunden till den moderna Iaido.

Mugai Ryu
Av fyra japanska huvudstilarna Mugai Ryu, Muso Shinden Ryu, Eishin Ryu och Hoki Ryu, är Mugai Ryu den i västerlandet minst kända. Mugai-ryu grundades av Tsujigettan eller Heinai (1650-1728). En variant av Mugai Ryu som har fått många utövare i Sverige, är Kuniba Ryu.

Den version av Kuniba Ryu har Shogo Kuniba som upphovsman. Soke Shogo Kuniba föddes 1935-1992 i Yamanashi i Japan. Han studerade mellan 1952-1958 under den 14 generationen mästare Mugai Ryu Soke Ishii Gogetsu.

Hur tränar man Iaido?
Iaido är en stridskonst där man tränar med svärd. Man använder ett svärd, riktigt eller ett träningssvärd. Iaido tränas ensam utan någon partner och syftet är att uppnå perfektion i rörelserna. En Iaido form kan delas upp i följande delar:

Maai (känslan för ett intuitivt avstånd)
Nuki-tsuke (svärdsdraget)
Kiri-tsuke (hugget)
Chiburi (symboliska avlägsnandet av blodet från klingan)
Noto (hölstringen av svärdet)

... och slutligen...

zanshin (den mentala uppföljningen) Man tränar på detta sätt serier av former som på olika sätt innehåller de nämnda grundmomenten. Träningen utförs i stillhet som en sorts rörelsemeditation.


KOBUDO

Att träna Kobudo och Iaido innebär inte att man ska bli beroende av redskapet, utan för att man ska få en förståelse för hur man hanterar dem och kunskap om hur man rör sig i en situation med tillhygge så att man undviker att bli träffad och träningen ger styrka i leder och muskler och stärker även psyket.

Historia
1956 reste Shogo Kuniba (1935 -1992) tillbaka till sin fars, Nidai Soke Kosei Kokuba (1900-1959), hemstad på Okinawa för att studera karate i staden Naha under Nagamine Soshin och samtidigt tränade han Kobudo, vapen under Sensei Taira Shinken och Sensei Nakaima Kenko. Med Sensei Kosha Shojin tränade han Bo och Nunchaku, och med Sensei Yamaguchi Junko tränade han Tonfa. Sensei Taira Shinken var en av de mest kända Kobudo-mästarna och han studerade under Sensei Yabiku Moden som grundade Kobudo-organisationen Kyukyu Kobujutsu Kenkyu-Kai. De klassiska Okinawa-vapnen innefattar åtta olika redskap bland annat Bo eller Kon (trästav), Tonfa (träbatong), Sai (järngafflar), Kama (risskära), Nunchaku (”karatepinnar”), Eku ( åra ) och Tekko (knogjärn) m.m.

Shogo Kuniba var den första karateutövaren att demonstrera Okinawa Kobudo-tekniker i Japan. 1970 valdes han av Nippon karate-Do Rengo kai, att demonstrera Kobudo på de första Japanska Karatemästerskapen som hölls i Budokan i Tokyo, Japan.
1972 fick han än en gång äran att representera Nippon karate-Do Rengo kai, denna gång som den ende representanten av Japansk karate på det andra världsmästerskapet i Karate som hölls i Paris, Frankrike.

Shogo Kuniba erhöll Kudan, 9:e Dan svart bälte, inom Karate-Do och Hachidan, 8:e Dan svart bälte inom Iaido Mugai ryu under 14:e Soke Ishii Gogetsu i staden Sakai, Kobudo och Goshin-Do.

Graderingskriterier
För att gradera i Kobudo krävs lägst 9:e kyu i Karate-Do, oavsett stiltillhörighet.
Grader man erhåller i Kobudo ligger utanför den egna karategraden, man kan t.ex. ha Shodan i Karate och Jo-kyu i Kobudo. Man kan inte gradera Kobudo över den egna karategraden, men däremot inneha samma grader. Vid gradering byter man inte bälte eller erhåller streck, graden bevisas genom diplom. Andra stilar som inte tillhör Kuniba Kai Karate-Do är välkomna att gradera inom Kuniba Ryu Kobudo.

Varför man ska gradera inom Kobudo och Iaido
Kuniba Kai lägger vikt vid att kunskap inom de klassiska Okinawavapnen bibehålls och utvecklas. Kobudo är en förlängning av karateteknikerna såsom slag och sparkar, och genom redskap kan man hålla ett längre avstånd till en motståndare även Iaido skapades ursprungen som ett sätt för utövare av kendo att lära sig hantera Katana, det japanska svärdetshantering.

Källa: www.kunibakai.se