21 Oct
21Oct

VILL DU VARA MER DELAKTIG I KLUBBEN?

Hej,

Styrelsen för Umeå Chikubu Kai söker intresserade medlemmar och karateföräldrar att ingå i klubbens styrelse. Vi är en liten förening, vilket innebär att styrelsearbetet är ganska begränsat, men det betyder också att vi behöver engagera fler personer att delta aktivt i föreningen. 

Efter pandemin har antalet vuxna medlemmar sjunkit, och just nu står barngruppen för den största delen av klubbens medlemmar. Därför vore vi extraglada om föräldrarna fanns representerade i styrelsen.

Under hösten sätter valberedningen ihop sitt förslag till styrelse för 2023, och vi välkomnar ert intresse – det skulle vara till stor hjälp för klubben!

Har ni frågor om styrelsearbetet så går det bra att skriva till Julie Mannchen (ordförande 2022, "julie@mannchen.se"), Nils Henriksson (kassör 2022; "henriksson_nils@hotmail.com")


Ett antal styrelseuppdrag ställs till förfogande inför Umeå Chikubukais årsmöte 2023.

Dess är:

Kassör

Sekreterare

Ledamot


Skribent: Nils Henriksson 21-10-2022Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.