20 Feb
20Feb

Föreningens årsmöte ägde rum 2022-02-19. Följande styrelse valdes för en tid av 1 år.

Ordförande: Julie Mannchen

Sekreterare: Rikard Skelander

Kassör: Nils Henriksson

Ledamot: Johan Backteman

Ledamot: Åsa Lindgren


Uppdrag utanför styrelsen:

Valberedning inför årsmötet 2023: Nils Vesterlund

Revisor  inför årsmötet 2023: Linus Lagerqvist


Protokoll ifrån årsmötet 2022, bifogas här:

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.