17 Oct

Styrelsen kan återbetala utlägg som gjorts för klubbens räkning. Det kan handla om att en medlem köpt in graderingsfika, eller att du deltagit i ett läger eller en tävling som styrelsen beslutat att bekosta. För att få denna ersättning krävs att kvitton sparas och presenteras enligt den bifogade instruktionen

Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.