19 Jan

Härmed kallar styrelsen för Umeå Chikubu kai karateförening  till årsmöte. 

Alla medlemmar, och föräldrar till barn-medlemmar, är varmt välkomna.


Tid: Söndag 19:e februari, kl 16:30 (efter träningen)

Plats: Kampsportens hus

Kallelsen, samt ekonomiska rapporter, finns för nedladdning här. Vi hoppas att många medlemmar vill delta på mötet och ge klubben en bra start på 2023. 

Vänligen,

Styrelsen för Umeå Chikubu Kai, 2022


Kommentarer
* E-mailadressen publiceras inte på hemsidan.